Bih chat video sex christian dating service xa0


Bih chat video sex-30

Najčešća ljubavna igra svodi se na ulaganje napora da pokažemo da nam nije puno stalo, igrajući na kartu nedostižnosti, jer verujemo da ćemo tako podstaći drugu osobu da se više angažuje oko nas.

Brojne ljubavne taktike počivaju na takmičarskim sklonostima koje su zastupljene u svim sferama savremenog društva a našle su svoje mesto i u emotivnim odnosima muškaraca i žena.

A istraživanja su pokazala da ove “igre” igraju svi, bez obzira na godine, kao i to da ih podjedanko iniciraju i muškarci i žene.

Ipak, uvek treba znati i meru jer svako preterivanje lako može sve da upropasti.

Kao što verujemo da kroz sticanje ljubavi stičemo vrednost,uvereni smo da odbijanje znači da ne vredimo ili da nismo vredni tuđe ljubavi.